PALMA-malli

PALMA-mallin tavoitteena on palvelumuotoilun avulla avata ajattelua yrityslähtöisyydestä käyttäjälähtöisyyteen ja parantaa yrityksen toiminnan laatua.

Mallin avulla yritykset voivat luoda uusia tai kehittää olemassa olevia palveluitaan.

Malli tutustuttaa vaihe vaiheelta käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen ja kasvattaa ymmärrystä palvelumuotoilun ja suunnitelmallisen digitaalisen markkinoinnin perusasioista. Materiaaleja voivat hyödyntää niin aloittelevat kuin pidempään alalla olleet yritykset

Tutustu PALMA-mallin osa-alueisiin

Käyttäjälähtöisyys

Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla syntyy palveluja, joille on oikea tarve

Käyttäjälähtöisyys
Tuotteistaminen

Tuotteistamalla palvelusta saadaan luotua menestyvä tuote, jota on helppoa ja tehokasta tuottaa sekä myydä

Tuotteistaminen
Brändäys

Brändi on tuotteen tai palvelun ympärilleen muodostama maine. Brändiä pitää hoitaa, kehittää ja kasvattaa

Brändäys
Markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnän avulla yritys voi vaikuttaa asiakkaidensa asenteisiin ja lisätä heidän ostohalukkuuttaan

Markkinointiviestintä