Työpajat

Työpajat järjestettiin PALMA-hankkeen referenssiyritysten tiloissa. Referenssiyrityksinä olivat Iloranta ja Hahkialan kartano Hauholta, Lehmonkärki Asikkalasta ja Villa Takila Padasjoelta. Yritykset toimivat esimerkkeinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelukonseptien kehittämisessä ja osallistujat pääsivät tutustumaan kyseisten yritysten palveluihin.

Työpaja 1 - Matkailuyrityksen tulevaisuuden asiakkaat

Työpajan aiheena olivat palvelumuotoilun perusasiat, asiakasymmärrys ja asiakaskokemus. Yhdessä pohdittiin myös maaseutumatkailun tulevaisuutta ja sitä miten kuluttajakäyttäytymisen trendit vaikuttavat tulevaisuudessa maaseutumatkailuun.

Materiaalit

Työpaja 2 - Kehitä asiakaskokemusta palvelumuotoilun avulla

Työpajassa perehdyttiin palvelumuotoilun työkaluista erityisesti asiakkaan palvelupolkuun ja siihen, mistä vaiheista asiakkaan palvelukokemus syntyy, mitkä ovat palvelun kipupisteitä ja miten huomioida asiakkaiden yllättävät tarpeet. Lisäksi ideoitiin yhdessä uusia tuotteita ja palveluja sesonkien ulkopuolelle pelillisten menetelmien ja trendikorttien avulla.

Materiaalit

Työpaja 3 - Palvelun brändääminen ja tuotteistaminen

Työpajan aiheena käsiteltiin, mistä osista brändi muodostuu ja pohdittiin esimerkiksi tarinoiden ja visuaalisuuden merkitystä. Päivän aikana käytiin monipuolisesti matkailupalvelun tuotteistamiseen liittyvät tekijät. Lisäksi kuultiin siitä, miten yritysryhmähankkeiden avulla voi kehittää yrityksen toimintaa.

Materiaalit

Työpaja 4 - Tuotteista ruoka ja maisema palvelumuotoilun avulla

Työpajan aiheena oli ruoan ja maiseman yhdistäminen elämystuotteeksi sekä maisema osana palvelumuotoilua. Pohdittiin yhdessä, miten tarjota asiakkaalle kokonaisvaltainen elämys vuodenajat ja vuorokauden ajat huomioiden. Esimerkkitehtävien avulla käsiteltiin, miten ruoka- ja maisema näkyvät referenssiyritysten sosiaalisessa mediassa ja miten niitä voisi tuoda vielä paremmin esille.

Materiaalit

Työpaja 5 - Somemarkkinoinnin ja laatuvideoiden salat

Työpajassa käsiteltiin, missä kanavissa matkailualan yrityksen tulisi olla, jotta tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Aiheina olivat myös miten tuottaa asiakkaita kiinnostavaa sisältöä ja annettiin konkreettisia esimerkkejä somevideoiden tekemiseen. Käytännönläheisessä työpajassa osallistujat pääsivät myös itse tuottamaan sisältöä.

Materiaalit

Työpaja 6 - Makumatka maisemaan

Työpajassa päästiin konkreettisesti toteuttamaan ja testaamaan elämyksellinen ruoka-maisema -tuote. Osallistujat pääsivät mukaan kaikkia aisteja ruokkivan lounaan raaka-aineiden keruuseen, valmistamiseen ja ulos maisemaan kattamiseen. Työpajan lopussa kerrottiin terveiset Slovenian opintomatkalta.

Materiaalit

Työpaja 7 - Sosiaalisen median tehokoulutus

Työpajassa syvennyttiin matkailuyrityksen somemarkkinoinnin saloihin; erityisesti Facebook, Instagram ja suosittelumarkkinointi. Kouluttajana toimi Ilkka Kauppinen. Päivän aikana käydään läpi, mitä on tärkeää tietää näistä matkailun sosiaalisen median tärkeimmistä kanavista ja tehtiin samalla runsaasti oikeita markkinointitoimenpiteitä.

Materiaalit

Päätöstilaisuus

Palma-hankkeen päätöstapahtumassa nostettiin esille palvelumuotoilun hyödyt matkailun kehittämisessä. Tilaisuudessa kuultiin Arctic TreeHouse Hotellin suunnitelleen arkkitehtitoimiston Studio Puiston ajatuksia matkailualueen konseptoinnista. Lisäksi tehtiin yhteenveto hankkeen vaikuttavuudesta ja käytiin läpi yrittäjien kokemuksia matkan varrelta. Tilaisuudessa julkaistiin PALMA-mallin, jonka avulla kehitetään palveluja käyttäjälähtöisesti.

Materiaalit