Yleistä PALMAsta

Palma-malli

PALMA-malli on syntynyt Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle –projektin aikana. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Suomi ry vuosina 2018-19. Projektin aikana kasvatettiin Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseudun matkailu- ja palveluyritysten ymmärrystä käyttäjälähtöisyyden merkityksestä palveluja kehitettäessä. Yrityksille järjestettiin muun muassa työpajoja ja ammattimatkoja. Projektin rahoitti Maaseuturahasto.

PALMA-mallin materiaaleja ja työkaluja tehtäessä on haastateltu ja havainnoitu matkailuyrityksiä ja heidän asiakkaitaan, vierailtu useissa referenssikohteissa sekä koottu ajankohtaista tietoa matkailualalta, palvelumuotoilusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Mallia on kehitetty ja testattu yhdessä Hämeen matkailualan yrittäjien kanssa. PALMA-mallin materiaalit on pyritty tekemään selkeiksi, helppokäyttöisiksi ja visuaalisesti houkutteleviksi informaatiomuotoilua hyödyntäen.

Referenssiyritykset

PALMA-projektissa oli mukana referenssiyrityksinä Iloranta ja Hahkialan kartano Hauholta, Lehmonkärki Asikkalasta ja Villa Takila Padasjoelta.

Yritykset toimivat esimerkkeinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelukonseptien kehittämisessä ja osallistujat  pääsivät tutustumaan kyseisten yritysten palveluihin työpajojen aikana.

Pari sanaa palvelumuotoilusta

Palvelujen kehittäminen vaatii tulevaisuuden ennakointia, käyttäjälähtöistä palvelujen tuotteistamista, tehokasta viestintää ja laajaa yhteistyötä.

Palvelumuotoilun avulla liiketoimintaa kehitetään systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu vastaamaan käyttäjien tarpeita sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Keskeistä on ymmärtää loppukäyttäjän tarpeet ja toiminnan motiivit suhteessa kehitettävään palveluun.

Palvelumuotoilussa saadaan eniten hyötyä silloin, kun se yhdistetään liike-elämän edellytyksiin ja sitä sovelletaan systemaattisesti palvelujen kehittämisessä. Olennaista on luotujen ratkaisujen ketterä testaus yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Osallistamisella varmistetaan ratkaisujen toimivuus ja pienennetään riskiä lanseerata palvelu, jolle ei ole todellista kysyntää (Tuulaniemi 2016).

Tutustu materiaaleihin ja kehitä tulevaisuuden menestyviä matkailupalveluja!

Videot